Autostrady w Mołdawii

Długość sieci dróg publicznych w Mołdawii wynosi 9352 km. W tym o twardej nawierzchni – 8,835 km.

Drogi płatne

1 listopada 2012 roku Republika Mołdawii wprowadziła opłatę drogową (winietę) dla właścicieli samochodów z numerami zagranicznymi. Wysokość opłaty uzależniona jest od czasu korzystania z dróg krajowych.

Winiety można kupić w następujących lokalizacjach:

 • w urzędach celnych (celnych) za pośrednictwem instytucji finansowej gotówką i/lub przelewem w lejach mołdawskich lub w walucie obcej po oficjalnym kursie lejów mołdawskich obowiązującym w dniu płatności;
 • w autoryzowanych punktach wyznaczonych przez upoważniony centralny organ administracji, gotówką i/lub przelewem w MDL lub walucie obcej po oficjalnym kursie MDL obowiązującym w dniu płatności.

Od 2017 roku możliwe jest wystawianie winiety online na stronie  Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Drogowej 

Koszty winiety

Koszty winiety (EUR) w Mołdawii na rok 2021 na samochody i przyczepy:

pojazd7 dni15 dni30 dni90 dni180 dni
4 €8 €16 €45 €85€

Opłata za winietę na więcej niż 180 dni w 12 kolejnych miesiącach wynosi 180 euro, które należy uiścić za każdy dodatkowy okres 180 dni, w tym okresy niepełne po pierwszych 180 dniach.

Minimalny okres na jaki można kupić winietę na samochód to 7 dni. Nawet jeśli podróż trwa tylko 1 dzień.

 Dokonując płatności, upewnij się, że wprowadzony numer rejestracyjny pojazdu jest poprawny.

Kontrola ruchu drogowego

Kontrolę przeprowadza policja drogowa lub mobilna brygada służby celnej.

Jeżeli przy wyjeździe z kraju zostanie znaleziony samochód, który nie jest zarejestrowany w Republice Mołdawii i porusza się bez opłacenia winiety lub zostanie stwierdzona przedawniona winieta, organy celne zezwolą na przekroczenie granicy państwa dopiero po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego zapłata tej opłaty i grzywien.

Kara za nieuprawnioną podróż

Prowadzenie pojazdu niezarejestrowanego w Republice Mołdawii i przyczepy po drogach publicznych bez zaświadczenia o opłacie winiety przez mniej niż 7 dni będzie skutkować mandatem w wysokości 100 jednostek konwencjonalnych – 5 000 MDL (231 euro).

Prowadzenie pojazdu niezarejestrowanego w Mołdawii i jego przyczepy po drogach publicznych bez zaświadczenia o opłacie winiety przez ponad 7 dni będzie skutkować grzywną w wysokości 130 jednostek konwencjonalnych – 6500 MDL (300 euro).

Od 1 stycznia 2017 r. straż graniczna została upoważniona do sprawdzania obecności i poprawności winiety – obowiązku poruszania się po drogach przez pojazdy nie zarejestrowane w Republice Mołdawii.

Mapa drogowa

Mapa drogowa Mołdawii

Główne zasady ruchu drogowego w Mołdawii

Ograniczenie prędkości

Ograniczenia prędkości w Mołdawii

Standardowe ograniczenia prędkości w Mołdawii (chyba że na znakach zaznaczono inaczej). Samochody:

 • we wsi – 50 km/h
 • poza miejscowością – 90 km/h
 • w trasie – 110 km/h

Samochody z przyczepami:

 • we wsi – 50 km/h
 • poza miejscowością – 70 km/h
 • po drodze – 90 km/h

Motocykle:

 • we wsi – 50 km/h
 • poza miejscowością – 90 km/h
 • po drodze – 90 km/h

Obecne maksymalne ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych na drogach krajów europejskich.

alkohol

Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi wynosi  0,3 ‰  .

Jeśli poziom alkoholu we krwi wynosi od 0,3 ‰ do 0,5 ‰, jest to karane grzywną w wysokości od 17.500 do 25.000 MDL (809 – 1155 €), przy czym prawo do kierowania pojazdem na okres od 2 do 3 lat zostaje cofnięte testamentowi.

Jeśli poziom alkoholu we krwi przekroczy 0,5 ‰, grzywna wynosi 37 500 do 42 500 MDL (1733-1964 €) lub nieodpłatna praca na rzecz firmy przez okres od 200 do 240 godzin, z których obie są pozbawione prawa do pojazdu na okres prowadzenia pojazdu od 3 do 5 lat (art. 264  1  CCRM).

Odmowa, opór lub uchylanie się kierowcy pojazdu od badania alkomatem – grzywna od 45 000 do 50 000 MDL (2079 – 2311 €) lub nieodpłatna praca na rzecz firmy przez okres od 200 do 240 godzin z pozbawieniem prawa do kierowania pojazdy w obu przypadkach na jeden okres od 3 do 5 lat na prowadzenie.

Dopuszczalne poziomy alkoholu we krwi podczas jazdy w Europie.

przyciemnione reflektory

Kierowcy wszystkich pojazdów muszą włączać zanurzone reflektory w ciągu dnia od 1 listopada do 31 marca włącznie oraz gdy widoczność jest ograniczona z powodu mgły, śniegu, deszczu itp. Obowiązkowe podczas jazdy przez tunele (  § 34 3) SDA Mołdawii  ).

Grzywna wynosi 450 MDL (21 €).

W jakich krajach europejskich używanie świateł mijania jest obowiązkowe w ciągu dnia?

Przewóz dzieci

Dzieci poniżej 12 roku życia mogą być przewożone wyłącznie w pojeździe osobowym, który jest wyposażony w specjalny fotelik dla dzieci (lub inne urządzenia: specjalną poduszkę, siedzenie z regulacją wysokości, na którym można zapiąć standardowe pasy bezpieczeństwa) spełniające następujące wymagania:

 • Fotelik dziecięcy spełnia normy bezpieczeństwa.
 • Fotelik dziecięcy odpowiada wadze i wzrostowi dziecka.
 • Ze względu na ułożenie dziecka na foteliku, pas bezpieczeństwa można założyć prawidłowo (względem barku i miednicy).

Zabrania się przewożenia dzieci poniżej 12 roku życia na przednim siedzeniu samochodu osobowego lub na prawym przednim siedzeniu minibusa lub autobusu.

Grzywna wynosi od 450 do 600 MDL (21-28 EUR).

Wymagania dotyczące przewozu dzieci w lekkich pojazdach na drogach krajów europejskich.

Pasy bezpieczeństwa

Zapinanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe dla pasażerów z przodu iz tyłu   .

Grzywna wynosi od 450 do 600 MDL (21-28 EUR).

Zadzwonić

Zabronione jest używanie w ruchu pojazdu urządzenia telefonicznego, które nie jest wyposażone w urządzenie techniczne umożliwiające prowadzenie negocjacji bez użycia rąk (art. 14 SDA Mołdawii).

Grzywna wynosi od 450 do 600 MDL (21-28 EUR).

Mandaty za rozmowy telefoniczne podczas jazdy w krajach europejskich.

odcień

Zabronione jest prowadzenie pojazdów z przyciemnioną przednią szybą lub szybami przednich drzwi, lub na których umieszczone są różne przedmioty ograniczające widoczność kierowcy z naruszeniem przepisów ruchu drogowego.

Grzywna wynosi od 600 do 1200 MDL (28-55 €).

Karać

Grzywna jest ustalana w konwencjonalnych jednostkach. Jedna jednostka konwencjonalna odpowiada 50 MDL (2,31 EUR). Kary za wykroczenia drogowe w Mołdawii:

naruszenieKary (MDL)
Przekroczenie dozwolonej prędkości o 10 do 20 km/h300-600 (14-28 EUR)
Przekroczenie dozwolonej prędkości z 20 do 40 km/h600–900 (28–42 EUR)
Przekroczenie dozwolonej prędkości powyżej 40 km/h1200–1500 (55–69 EUR)
Nieprzestrzeganie prawa pierwszeństwa dla pieszych150-300 (7-14 EUR)
Naruszenie zasad jazdy przez przejazd kolejowy3000-3750 (139-173)
Przejście na czerwonym świetle750 – 900 (35 – 42 €)
Wypadki drogowe z drobnymi obrażeniami1500 – 2000 (69 – 92 €)
Naruszenia, które groziły wypadkami drogowymi900-1500 (42-69 EUR)
Zatrzymywanie się i parkowanie w zakazanych miejscach150-300 (7-14 EUR)
Niezastosowanie się do wymagań znaków, oznaczeń drogowych600-750 (28-35 €)
Nie utrzymuj w czystości reflektorów, tablic rejestracyjnych i szkła50 – 100 (2 – 5 €)
Prowadzenie pojazdu bez obowiązkowego ubezpieczenia OC150-300 (7-14 EUR)

Sprawca ma prawo do zapłaty połowy ustalonej kary, jeśli zostanie zapłacona w ciągu 72 godzin od dnia nałożenia. W takim przypadku kara w postaci grzywny uważana jest za w pełni wykonaną.

Przydatna informacja

benzyna

Benzyna bezołowiowa (92, 95 i 98) oraz olej napędowy są dostępne w Mołdawii. Dostępne są stacje benzynowe (LPG i metan).

Numery alarmowe

 • Europejski numer alarmowy – 112

Od 1 kwietnia 2018 r. wszystkie usługi zostały przeniesione na jeden numer.

Wyposażenie obowiązkowe

Wyposażenie,  które  musisz mieć w swoim samochodzie:

 • Apteczka samochodowa  ;
 • Znak stopu awaryjnego  – lub przenośne czerwone migające światło;
 • Kamizelka odblaskowa  – bez mandatu od 450 do 600 MDL (21 – 28 €);
 • Gaśnica  .

Wymagania dotyczące wyposażenia, które musi znajdować się w samochodzie w różnych krajach europejskich.

Sprzęt zimowy

Zimowe opony

Od 1 grudnia do 1 marca zabronione jest prowadzenie samochodu osobowego o masie całkowitej do 3,5 tony (zdolność terenowa normalna – 4×2 lub terenowa – 4WD) w obecności śniegu lub lodu na na drodze, a także na oblodzonej nawierzchni Warunki, jeśli Twoje koła oraz koła przyczepy ciągnięte przez te pojazdy nie są wyposażone w opony zimowe z oznaczeniem „M+S”, „MS” lub „M&S”. Grzywna wynosi 500 MDL (23 €).

kolce

Opony z kolcami są dozwolone tylko wtedy, gdy na chodniku znajduje się śnieg, lód lub lód i jeśli na całym terytorium Republiki Mołdawii zaobserwowano znaczną różnicę warunków pogodowych.

Wymagania dotyczące użytkowania opon zimowych i z kolcami w różnych krajach europejskich.

Zalecany sprzęt i inne zasady

Apteczka i gaśnica muszą być umieszczone w miejscach określonych przez producenta. Jeżeli konstrukcja pojazdu nie pozwala na takie lokalizacje, apteczka i gaśnica muszą znajdować się w łatwo dostępnych miejscach (z wyjątkiem bagażnika samochodu).

Posiadanie, instalacja lub eksploatacja sprzętu wykrywającego środki pomiaru prędkości ruchu (Odbiornik radarowy) Zakłócić pojazd lub jego pracę (Antyradar), jest  zabronione  i podlega karze grzywny w wysokości od 600 do 1200 MDL (28 – 55 €).