Motorvägar i Sverige

Sveriges allmänna vägnät har en längd av 579.564 km. Av detta är motorvägarnas längd 2 050 km.

Tullvägar

Att köra utländska fordon på svenska vägar är gratis.

Mark med särskild betalning

Vissa broar måste betalas i Sverige. Dessutom tas en trängselskatt ut i Stockholm och Göteborg.

Svinesundsbron

Svinesundsbron är en valvbro över Iddefjorden i Svinesundbukten på gränsen mellan Sverige och Norge. Bron är en del av   väg E6 Oslo-Göteborg. Broens totala längd är 704 m och har 2 körfält i varje riktning.

Svinesundsbron i Sverige

Brokoordinater:  Google Maps  ,  Google Earth  .

Från juli 2005 kommer Svinesund att vara kostnadsfri de närmaste 20 åren. Tariffer för 2020:

 fordonTariff (SEK)
Motorcyklar och mopeder– -.
Bil (upp till 3,5 t)20 (€ 2,00)
Lastbil (över 3,5 t)100 (€ 9,80)

Kursen i SEK justeras varje första arbetsdag i månaden baserat på den officiella växelkursen till NOK. Att resa med motorcyklar och mopeder är gratis.

Betalning för resor kan inte göras manuellt i kontanter, eftersom det från den 1 november 2015 inte finns några betalningspunkter på bron och bron måste passeras igenom utan avbrott.

Om du kör en utländsk bil  skickas fakturan till ägaren av det fordonet med hjälp av ett internationellt företag –  EPC (Euro Parking Collection) . Alternativt kan betalning göras med besökarbetalning eller AutoPASS. 

Öresundsbron

Øresundsbron går över Öresundsundet och förbinder den danska huvudstaden Köpenhamn med den svenska staden Malmö. Øresundsbron är 7,845 m lång och det finns fyra körfält på bron.

Öresundsbron i Sverige

Brokoordinater:  Google Maps  ,  Google Earth  . Tariffer för 2020:

 fordonSEKEUR
motorcyklar30029
Bilar upp till 6 meter i längd55554
Fordonslängder från 6 till 9 meter eller fordon med släp1.110108

När du   köper biljetter  online kostar det att resa med bil och motorcykel 8-10% mindre.

Betalningsalternativ
Öresundsbron Tollstation

Öresundsbrons vägtullstation har olika färgade ränder för olika betalningsmetoder och fordonstyper. Vägen är markerad med lämpliga skyltar så att föraren kan bestämma rätt körfält.

 Gröna körfält används för BroBizz®  -kunder .

Blå gränder används för att betala med BroKort -kort, kreditkort och andra betalkort.

Följande kort accepteras för betalning: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, EuroCard, American Express, Diners Club, Dankort, Bankkort (Sparbanken), JCB, Rikskort och bensinkort från Shell, Statoil, OK / Q8, Q8, YX Energi, Uno-X Energi, Metax, Routex, DKV, UTA.

De gula banorna används för kontanter eller iTICKETS -betalningar samt för motorcyklister.

Betalning sker i danska kronor (DKK), svenska kronor (SEK) och euro (EUR). Observera att ändringen endast kommer att göras i danska eller svenska kronor, även om du betalar i euro (EUR).

Sundsvalls Bridge

Sundsvallsbron korsar Sundsvallbukten och kringgår staden med samma namn. Sundsvallsbron är en del av den europeiska rutten  E4  och har en längd av 2 109 m.

Den öppnades för trafik den 18 december 2014. Det finns fyra körfält på bron.

Sundsvallsbron i Sverige

Brokoordinater:  Google Maps  ,  Google Earth  . Tariffer för 2020:

 fordonTariff (SEK)
Motorcyklar och mopeder– -.
En vagn9 (€ 0,90)
Vans9 (€ 0,90)
Buss (upp till 14 t)9 (€ 0,90)
Tung lastbil (över 3,5 t)20 (€ 2,00)
Betalningsalternativ

Betalningssystemet är helt automatiskt. Vid ingången till bron registreras övergången av kontrollpunkten (registreringsskyltar läses), betalningskvittot skickas till fordonsägarens postadress.

Betalning sker enligt samma princip som trängselskatten i Stockholm och Göteborg.

Motala bro

Motala -bron ligger tvärs över sundet mellan sjöarna Vetter och Buren. Motala -bron är 620 m lång.

Bron öppnades för trafik den 9 oktober 2013. Det finns fyra körfält på bron. Det finns också vandrings- och cykelleder på bron.

Motalabron i Sverige

Brokoordinater:  Google Maps  ,  Google Earth  . Tariffer för 2020:

 fordonTariff (SEK)
Motorcyklar och mopeder– -.
En vagn5 (€ 0,50)
Vans5 (€ 0,50)
Buss (upp till 14 t)5 (€ 0,50)
Tung lastbil (över 3,5 t)11 (€ 1,10)
Betalningsalternativ

Betalningssystemet är helt automatiskt. Vid ingången till bron registreras övergången av kontrollpunkten (registreringsskyltar läses), betalningskvittot skickas till fordonsägarens postadress.

Betalning sker enligt samma princip som trängselskatten i Stockholm och Göteborg.

Trängselskatt i Stockholm och Göteborg

Sverige har ett trängselskattesystem i Stockholm och Göteborg. Hittills gällde denna skatt endast fordon registrerade i Sverige.

Från den 1 januari 2015 kommer denna skatt att gälla för fordon med svenska och utländska registreringsskyltar.

Du behöver inte stanna vid kontrollpunkten för att betala biljettpriset. När man passerar kontrollpunkten registrerar en videoövervakningskamera fordonets registreringsnummer. Bilden skickas till Transportstyrelsen, där fordonet identifieras.

Parkering i Sverige

Du kan bara parkera på höger sida av stadens gator (du kan inte parkera mot trafiken). I de flesta svenska städer är gatuparkering avgiftsbelagd, måndag till fredag ​​från 08:00 till 18:00. Parkering kostar 10-30 SEK (1-2,9 €) per timme.

Om du parkerar på en gata på natten, se upp för skyltar för att se till att gatan inte städas den natten.

Parkering i garage och parkeringsplatser kostar i genomsnitt 30-60 kronor (€ 2,9–5,9) per timme.

Det billigaste alternativet är   att använda Park & ​​Ride -parkeringen i utkanten av städerna. Kostnaden för sådan parkering är 15-20 kr (1,5-2 €) per dag.

Parkering i Stockholm

Det finns 21 Park & ​​Ride  parkeringsplatser runt Stockholm  . De är lätta att hitta och relativt billiga. Den genomsnittliga kostnaden är 20 SEK (2 €) per dag. Parkeringsinformation i Stockholm 

Vissa garage i centrala Stockholm erbjuder ett speciellt kvällspris. Den är öppen från 18.00 till 12.00 Hela kvällen debiteras 40 SEK (3,9 €) (dvs. 5 SEK (0,5 €) per timme). Placering av garage   med kvällspriser.

Böter för olagligt parkerade fordon kan uppgå till 1 400 kronor (138 euro).

Stockholms parkeringskort  (1,6 Mb).

Sveriges vägkarta

Sveriges vägkarta

Grundläggande trafikregler i Sverige

Hastighetsbegränsning

Hastighetsbegränsningar i Sverige

Standardhastighetsbegränsningar i Sverige (om inte annat anges på skyltar). Bilar och motorcyklar:

 • i byn – 30-60 km / h
 • utanför byn – 70-100 km / h
 • på motorvägen – 110-120 km / h

Bilar med släp:

 • i byn – 50 km / h
 • utanför byn – 70 km / h
 • på motorvägen – 80 km / h

Hastighetsbegränsningar beror inte på vägtyp, utan på vägens kvalitet och säkerhet. Hastighetsbegränsningen kan ändras efter varandra när du kör på samma väg. Det rekommenderas därför att särskilt uppmärksamma trafikskyltar.

I Sverige finns det 7 sektioner där du får köra med en hastighet av 120 km / h:

 • E4  Norr Uppsala – Mehedeby (65 km)
 • E4  Norr Gränna – Linköping (85 km)
 • E4  Strömsnäsbruk – söder Örkelljunga (40 km)
 • E6  Båstad – Heberg, variabel hastighet (54 km)
 • E6  Heberg – Söder Värö -Backa (103 km)
 • E18  Väster Enköping (29 km)
 • E20  Väster Mariefred – Eskilstuna (44 km)

Vid tveksamhet och när det inte finns några hastighetsbegränsningsskyltar rekommenderas att du kör med en hastighet av högst 70 km / h tills hastighetsbegränsningsskylten visas.

De nuvarande maxhastighetsgränserna för personbilar på vägarna i de europeiska länderna.

alkohol

Den högsta tillåtna alkoholhalten i blodet är  0,2 ‰  .

Om alkoholhalten i blodet överstiger det tillåtna värdet är fängelsestraff (beroende på alkoholhalten i blodet) och återkallande av körkort möjliga. Bötesbeloppet beror på brottslingens inkomstnivå.

Godtagbar promille under körning i Europa.

dimrade strålkastare

Halvljuset krävs dygnet runt året runt.

Böterna är 1 200 kronor (118 euro).

I vilka europeiska länder är användning av doppade strålkastare obligatorisk under dagen?

Transport av barn

Barn under 15 år och under 135 cm får endast resa med fasthållningsanordningar för barn som är lämpliga för deras vikt. Barn som är längre än 135 cm kan använda ett normalt säkerhetsbälte.

Barn under 13 kg måste transporteras bakåt. Om krockkudden är placerad i framsätet måste den inaktiveras.

Det är förarens ansvar att se till att alla barn bär säkerhetsbältena ordentligt.

Böterna är 2 500 kronor (246 euro).

Krav för transport av barn i lätta fordon på vägarna i europeiska länder.

Säkerhetsbälten

Det är obligatoriskt att använda säkerhetsbälten för passagerare fram och bak   .

Böterna är 1 500 kronor (147 euro).

Användning av hjälm är obligatorisk för förare och passagerare när de kör motorcykel eller skoter   .

Böterna är 1 500 kronor (147 euro).

Ringa ett samtal

Inte använda  en  mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning under körning ett fordon medan du håller den i handen.

Underlåtenhet att göra det kan leda till böter på upp till 1 500 kronor (147 euro).

Böter för telefonsamtal under körning i europeiska länder.

Straffa

Poliser kan döma ut böter för mindre trafikbrott men kan inte samla in böter på plats. Böterna måste betalas till banken inom 2-3 veckor. Böter för trafiköverträdelser i Sverige:

överträdelseBra (SEK)
Kör utan körkort500 (49 €)
Kör i vänster körfält med en ledig höger1000 (€ 98)
Olaglig registreringsskylt1200 (€ 118)
Korsar en fast ställningslinje1500 (€ 147)
Ge inte utrymme till fordon som har företrädesrätt2000 (196 €)
Stanna inte framför stoppskylten2500 (€ 246)
Kör förbi ett förbjudet trafikljus3000 (295 €)
Brott mot omkörningsreglerna3000 (295 €)

Böterna är mycket höga. Det finns ingen gräns för överhastighet. Det betyder att om du överskrider tillåten hastighet med till och med 1 km / h kan du bli böter.

Böter i Sverige (SEK):

Om hastighetHastighetsbegränsning (km / h)
1 – 10 km / h2000 (196 €)1500 (€ 147)
11-15 km / h2400 (€ 236)2000 (196 €)
16-20 km / h2800 (€ 275)2400 (€ 236)
21-25 km / h3200 (€ 314)2800 (€ 275)
26 – 30 km / h3600 (€ 354)3200 (€ 314)
31 – 35 km / h4000 (€ 393)3600 (€ 354)
36 – 40 km / h4000 (€ 393)4000 (€ 393)
mer än 40 km / h 4000 (€ 393)

Om den övre hastighetsgränsen för denna gräns överskrids, utfärdas ett körkort och frihetsberövande är möjligt.

Användbar information

bensin

Blyfri bensin –  Blyfri  (95 och 98) och diesel finns i Sverige. Bensinstationer (LPG) finns i begränsade mängder.

Nödnummer

 • Europeiskt nödnummer – 112
 • Trafikpolisen – 11414

Obligatorisk utrustning

Utrustning  du  måste ha i din bil:

 • Frostskydd vindrutespolare  – frostskyddsvätska
 • Spade  – för att rensa snö

Krav på utrustning som måste finnas i bilen i olika europeiska länder.

Vinterutrustning

Vinterdäck

Användning av vinterdäck (märkta M + S, MS, MS, M & S med ett minsta mönsterdjup på 3 mm) är obligatoriskt i Sverige från 1 december till 31 mars i vinterväder. Dessa krav gäller fordon registrerade både i Sverige och utomlands.

Vägförhållandena betraktas som vintriga om det finns snö, is, lera eller våta vägförhållanden i kombination med temperaturer runt eller under 0 grader på ett vägavsnitt. Svensk polis beslutar att förhållandena på en given väg är vinterförhållanden.

Eftersom det är svårt att förutsäga väderförhållanden i förväg, rekommenderas det starkt att du använder vinterdäck just nu.

spikar

Dubbdäck är tillåtna från 1 oktober till 15 april. Denna period kan förlängas beroende på vädret. Dubbdäck måste monteras på alla hjul. I detta fall måste släpet också vara utrustat med dubbdäck.

Halkskyddade kedjor

Snökedjor kan användas på vägar täckta med snö eller is.

Krav för användning av vinter- och dubbdäck i olika europeiska länder.

Rekommenderad utrustning och andra regler

Förare uppmanas att utrusta sina fordon med ett första hjälpen -kit, en brandsläckare, en varningstriangel, ett dragrep och en säkerhetsväst.

Använder sig av Radardetektorär strängt  förbjudet  . Böter på upp till 2 000 kronor (196 euro) eller ett fängelsestraff på upp till 6 månader. Enheten konfiskeras.